Moje vnitřní potlečená síla a strach, který mě drží být obětí.

07.05.2019

Vnitřní síla, můj strach a co s tím?


Ahoj moji přátelé, tak dnes jsem tu s pohledem na naší vnitřní sílu, jak se k ní dopracovat :-). Mnoho lidí mi říká, " tobě se to vše říká, ty jsi sebevědomá, krásná, úspěšná, rozhodná.....ale podívej, jak žiju já, podívej jak vypadám?????" (i zde pracuje síla).

Přátelé, vnitřní síla se buduje, ta se zvyšuje konáním, obrovské práci sami na sobě, myslím tím, že si ji vybudujeme díky zkušenostem. Tím že se za sebe postavíme, tím že máme např. pracovní výsledky a jsme ohodnocené (zda sebou či druhými je jedno). Energii síly v sobě všichni máme, je to dané, ale zda ji vybudujeme, či potlačíme a nebo ji žijeme v agresi, to si nyní rozebereme. 
Takže jdeme na to. Úplně všichni žažíváme situace, které nás učí poznávat vlastní hranice a sílu. Po celý život s ní každodenně pracujeme, někdo vědomě, někdo ne, ale nějakým způsobem ji aktivujeme. Ovšem, co je pro nás potřebné? Naučit se se svojí silou pracovat tak, aby jsme s ní pracovali v dobro svoje i druhých, aby jsem tvořil, to co chci, po čem toužím. Je to proces.

Tohle si musel vybudovat každý sám, to nikdo nedostal, ani to za nás nikdo neudělal.

Energie síly má obě polarity, tak jako vše, takže strach a síla!!!!! Často se své síly bojíme a pochybujeme o ní, tedy vlastně sami o sobě. Jsme zaměřeni na strach, tudíž i určitý stav agresivity, často zkryté, vůbec si to neuvědomujeme... Dokud neznám jak s tím pracovat a využívat ji, není se čemu divit, že se nám nedařít. Často jsme vystrašeni, protože jsme se třeba setkali se zneužitím moci, kdy byla použita v něčí prospěch, nebo proti vám. V tu chvíli se podvědomě stane, že se toho začneme bát.....

Zkuste si v sobě teď procítit sílu, jaké pocity cítíš, co se v tobě děje? Je tam strach, tlak v žaludku, napětí??? Otázky typu: co mám cítit, co to má být??? Pokud to necítíš, může to být tím, že jsi se nechal někdy silou zastrašit. Někdo ti zakazoval svou mocí- silou, (nejspíš autorita), že se nesmíš projevovat, být sám sebou.

Je fajn si uvědomit, že síla je přirozeností... Je to přírodní jev a my jsme součástí přírody. Stačí se jít projít přírodou a vnímat divokost a rychlost proudu řeky, větru, obrovskou energii blesku, bouřky, krupobití, žáru slunce,.....Vidíš, že síla je něčím naprosto přirozeným. Mnoho lidí se zdá být silnými a často je to zdánlivé. Pozorujte lidi kolem sebe. Vnímejte pravou hodnotu.


Přeji kráné posuny sami se sebou a to každou chvilku v propojením sám sebe. I s tím co se nám nelíbí, neodmítejme nic, to celé jsme my, jen my sami jsme si to vytvořili. Pak jsme se díky tomu naučili chovat podmíněně, to znamená, nějak, abych byl přijatrý a nebo v síle, abych to dokázal a měl to pod kontrolou.  

 Lidé často svoji sílu využívají, aby měli kontrolu nad Vámi a dalšími lidmi. Tady vidím, jak obrovský posun dělají moji klienti, když terapeuticky zpracováváme bloky, které jim brání se projevovat a být ve své přirozené síle. To znamená, mít v sobě klid, důveřovat si, postavit se za sebe, nenechat se manipulovat. Znájí svoji hodnotu, jsou rozhodní, umí s láskou a klidem říkat NE. Nepřipadají si pak méněcenní, ublížení, zastrašení, nehodnotní,..... Jsou na stejné úrovni s ostatními.

Náš STRACH nám brání chopit se své síly. Síla není totéž, co agrese. Tohle je důležité si uvědomit. Agrese je totiž forma strachu, to znamená opakem síly. Při agtresi používáme strach, ovládáme jiné lidi, ať fyzicky, či psychicky..... máme potřebu to mít pod kontrolou, používáme určirtý styl nátlaku. Děje se to často podvědomě, je tam strach, že toho jinak nedosáhnu. Už asi vnímáte, co je za tím skryto, že? Strach a nejistota! Pocit nedostatku a kolik lidí to v sobě má? Zavřete si oči a naciťte si to, nechte to procítit.

Skutečná síla vychází z lásky, ze svého srdce, soucitu a pocitu hojnosti. Vychází z naší sebejistoty, víry sám v sebe. Píšu to často v článcích, ale zde je to důležité si uvědomit. Mnoho lidí má pocit, jak se máme rádi a pak tam na nás vyskočí tyhle pocity nelásky. Nedávno jsem dávala článek na FB s obrázkem silných žen. Ta síla je totiž cítit na dálku, ta nejde ukrýt a potlačit... Když tam je, tak si z toho druzí sedají na zadek. Silní lídé vidí věci jasně, znají svoji hodnotu, znají svoji cestu, svůj cíl. Mluví pravdu, nemají důvody k výmluvám, nemají strach říci jasnou pravdu. Umí vyjednávat, protože se za sebe postaví..... Oni si totiž věří a nepochybují. Síla vychází z asertivního jednání.

Mnoho klientů se bojí říkat pravdu, mají pocit, že to nemůžou, co si o nich druzí pomyslí? Co se v nich děje? Potlačují sami sebe, je za tím strach se za sebe postavit. Mají strach, jak se druhý zachová," co zase bude, tak to radši nechám být" a zadělávají si na další pocity viny, úzkosti, ponížení a vztek atd.....Strach že se proti nim druhý postaví.... ano, mají často zkušenosti právě s agresivitou......Pokud máte často tlaky a bolesti okolo žaludku, začněte na sobě přátelé pracovat, je čas jít do své síly. Nebojte se jí, není čeho. Je to vaše přirozenost a jen tím získáte. Postavíte se do své síly a uzdravíte se. Najdete sami sebe. Ženy se často bojí jít do své správné pozice vnitřní síly. To znamená být křehká, něžná, mít soucit, být v lásce, ale silná žena? Co to je? Ano, často dostávám tyhle otázky. V síle budu muž ?, nebo- bez síly se rozplynu....Být silná, neznamená být mužem. I muži mají strach být ve své přirozené síle..... Znají často spojení jen s agresí. Je potřeba se do sebe podívat, kde všude mě ovládá strach? Jinak mě to nutí zneužívat tuto nádhernou energii síly. Všechny tyto strachy jsou zaloležené na minulých zkušenostech.

Pojdme se naučit říkat otevřeně a svobodně pravdu, najít svoji vnitřní sílu a hodnotu. Najít odvahu a chuť se do toho pustit.


Přeji kráné posuny sami se sebou a mějte se báječně. 

S láskou a soucitem zdraví  vaše Lady EsTara Pospíšilová:-).