Důstojnost, opravdovost a krása ženy

07.10.2020

Důstojnost, opravdovost a krása ženy

Milé dámy a pánové, 

dnes se podíváme pod pokličku toho, co lidé vidí očima jako krásu.
Všichni jsme vyrostli v tomto světě a krása pro každého z nás znamená něco jiného. Pro většinu z nás jde o to, čím jsme krmeny z médií a časopisů. Jak být krásná, přitažlivá, neodolatelná, sexy, skvělá matka, dcera, partnerka, jaké krémy a oděvy musíme mít atd. Takže místo toho, aby žena začala pracovat na své důstojnosti a hodnotě, dává si dělat nová prsa, maká v posilovně, aby měla figuru a byla pro muže dost dobrá, lítá po obchodech s drogerií, módou, snaží se být někým hodnotným ve své představě. A nebo druhý extrém- je v roli oběti a připadá ji to celé pro jiné, neb její život a vibrace v sobě nemá  krásu a ŽENSTVÍ přijaté, není to pro ni, jde to celé kolem ni. 

Nic proti ničemu, proč nemít krásná těla, ale dělat to pro sebe s láskou, neb vyživení tělo, pevné tělo, aktivní tělo atd.... je velmi potřebnou částí nás. Jen tělo, které je fyzicky silné a aktivní, může s lehkostí překonávat překážky.
Ano, všichni si musíme připustit, že oči vidí a mysl díky ní hodnotí. Jsme zde vychováni ve hmotném světě, kde žijeme a je to naprosto v pořádku. Ovšem vy, co mě sledujete, tak víte, že naše nitro je to, co vidět očima není, ale je to základ našeho vývoje, je to bod od kterého se náš život odvíjí. 

A přichází otázka, co je více? Jedno od druhého nejde oddělit, jsme celek složený v podstatě ze 2 částí. Hmotného těla a duše. Obě tyto části mají úplně stejnou váhu, tzn. potřebujeme najít ROVNOVÁHU v našich životech.


Krása tu vždy byla je a bude. Krása se mění s vývojem kolektivního vědomí. Krása je fyzická i psychická, krása nitra. Krása je naše tělo, naše tvář, oděvy, barvy, vzdělání. Pocit, myšlenka, emoce, díky které prožíváme krásu, hlas, zvuk, pohyb, teplo, zima, péče, dotek atd... krásu můžeme zažívat mnoha způsoby.
Každý z nás vnímá krásu jinak a tak jsme si my lidé zvykli na hodnocení, manipulaci a oddělenost. A zde je ten velký karambol. Ve všem je obsažena krása, jen je potřeba se na ni začít umět dívat z jiného pohledu, jen je potřeba ji najít v první řadě v sobě. Pokud si dovolíme sestoupit z hlavy do srdce, už jen tady se stane velká  změna,  zažijeme až zázrak, říká že zázrak se děje až za naším zrakem a je potřeba vnímat, že život je plný zázraků.
Potřebujeme si všichni uvědomit a plně přijmou co krásné pro nás je, co s námi souzní, kde naše vibrace jde do růstu, nemyslím úletu a touhy, ale toho, kde se cítíme propojeny sami se sebou. Jít si za tím, co nás naplňuje a zpracovávat si všechny bloky, které se na té cestě vynoří. Začít se spolčovat s lidmi, kteří mají stejnou energii jako my, tam kde je nám dobře., Tam si lépe ustojíme a necítíme sebe a svoji vnitřní sílu. Kde je pro nás pochopení a podpora. Samozřejmě na tom sami pracujeme. Pokud chcete začít se mnou, napište mi na email: Kontakt  a přihlaste se do kurzu Šťastná, důstojná a autentická. Kde učím ženy i muže v mužské verzi, jak být šťastná/ý, krásná,  důstojná/ý.  Jak se opravdově milovat se- přijímat se,  být opravdová a čitelná, vědoma si své síly a hodnoty.
Když uvěříme životu, zpracujeme si své omezení a nastavení, své komplexy méněcennosti, pak procítíme, že je život o mnoho více, že máme mnoho příležitostí. Pak se dějí zázraky každý den, vše nám jde na ruku a my rosteme. Vážíme si sebe a milujeme se. Naše aura je až k nebesům a my se dostáváme do velmi tvořící energie, to kým opravdu jsme a proč jsme i na této planetě. Pochopíme že muž a žena jsou dvě naprosto odlišné energie, které do sebe ovšem zapadají. Jsme na planetě ZEMI, kde vládne mužsko- ženský princip a proto i my jsme v tomto propojení úplné. Proto máme i všichni v sobě vnitřního muže i ženu. Až když dojde k vnitřní rovnováze, přichází ráj uvnitř i venku. A jsme zase u té krásy fyzické.
Jak uvnitř, tak venku. Až když známe sebe, své potřeby, milujeme se se vším i s naší temnou částí, můžeme vyzařovat svoji opravdovost. Neb jinak hrajeme stále ty hry na někoho a něco v sobě potlačujeme. Každý den s klienty procházím uvolněním právě těchto bloků, kde nemůže proudit energie a stagnujeme.

Ne-sebe-přijetí vytváří boj, odpor, nesoulad, vychýlení. Dokud si připadáme jiní, divní a nehezcí, tak nejsme v přijetí se vším, s celou naší částí temnoty. Odmítáme části sami sebe.

Nebojme se porozumět sami sobě ve všech směrech, úrovních našeho bytí. Nebojme se přijmout naši jedinečnost a hlavně k ní přistupovat jako k něčemu, co máme jen my sami. Je to dar jedinečnosti, kterým můžeme obohatit ostatní. A tím, že to máme jen my, nikdo jiný jim to takto předat nemůže. Jen když se známe a důvěřujeme plně sobě, vesmírné i zemské energii, pak jsme v proudu, napojeni na dary, které přes nás tečou. 

DŮVĚRA V SEBE A PLNÁ ZODPOVĚDNOST. 

Děkujme a vnímejme každý svůj nádech i výdech. Jin a jang, jedno bez druhého není možné. Tak jako propojení mužsko- ženského principu v nás.
Krása ženy je cítit, krása ženy srší, je jako vodotrysk, když umíme plně prožívat svou přirozenou sexualitu a smyslnost. To je ta krása v plné síle a tu krásu vnější nelze opomínat. Zde se potřebujeme obléci do oděvů, přes které vyjadřujeme svou opravdovost, které s námi ladí, to jaké jsme ve své autenticitě. Znát svůj jedinečný styl, který cítíme. Velmi ráda vám s tím pomohu, mám mnoholetou praxi s odíváním a tvořením šatníků. Protože i zde platí, že opravdovost nás dělá čitelnými a to pro sebe i pro okolí. Jakmile sami se sebou začneme bojovat, nebo se potlačovat už jsme v nerovnováze a nevíme, co vlastně chceme, vzniká chaos a nečitelnost.
Naše důstojnost je láska k sobě i ke všem lidem kolem nás. Pro všechny máme pochopení, už nesoudíme a nehodnotíme. Už to nepotřebujeme, ne tím, že si to hlavou zakážeme, ale my cítíme ty vibrace a přijímáme růst každé duše, tak jak to prožívá.

MY JSME TVŮRKYNĚ, KRÁLOVNY NAŠICH ŽIVOTŮ NA SVÝCH TRŮNECH.


 S láskou a radostí, Vaše Lady ESTARA Pospíšilová.

kontakt 725325031, lady.pos@seznam.cz